Velkommen til Familiebarnehagene i Horten!

Er du ute etter en barnehageplass til ditt unike barn? Ønsker du å gi barnet ditt plass i en trygg og harmonisk barnehage?

I våre barnehager er det tid til undring og gode samtaler. I våre barnehager har vi fokus på at det enkelte barnet blir sett.
Vi skaper hjemlige og trygge omgivelser, der lek og læring spiller en sentral rolle.