Hva er en familiebarnehage?

En familiebarnehage er et barnehagetilbud i hjemlige omgivelser. Familiebarnehagens små grupper i hjemmet er naturlig knyttet til hverdagslige aktiviteter. Nære hendelser er av stor betydning for de små barna og det er mye læring og glede i hverdagssituasjoner og aktiviteter.

Små grupper og nærhet til få voksne gjør miljøet oversiktlig og forhold mellom barn og voksne blir tett.

Familiebarnehagen jobber på lik linje som store barnehager med prosjektarbeid og rammeplan, og vi følger barnehageloven.


Familiebarnehage tilknyttet kommunal baseordning

Familiebarnehagene er i Strandparken barnehage en gang i uken. Barna leveres og hentes direkte denne dagen på Strandparken.

Familiebarnehagene samarbeider med de andre småbarnsavdelingene. Kostpenger kan variere på hver enkelt barnehage i forhold til antall måltider som serveres.

Vi følger kommunens betalingssatser på barnehageplass og søsken moderasjon.

Og til moderasjon for foreldre med lav betalingsevne.